Uroczysta Sesja Oddziału PZITS w Kielcach

W czwartek 6 czerwca  2019 r. w reprezentacyjnej Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury im. Marszałka Piłsudskiego w Kielcach odbyła się uroczysta sesja Oddziału z okazji Jubileuszu 100-lecia PZITS. 

W uroczystości wdział wzięło wielu zaproszonych Gości, wśród nich m.in.: Pan  Andrzej Pieniążek Sekretarz  Generalny Zarządu Gł. PZITS  i   Pani  Anna Paluch doradca Wojewody  Świętokrzyskiego. 

Sesji przewodniczyła prezes Oddziału kol. Małgorzata Janiszewska, przedstawiając na wstępie historię Stowarzyszenia.

Podczas uroczystości  zostały wręczone przez Kol. A. Pieniążka   Honorowe Odznaki Stowarzyszeniowe, a kol. M. Janiszewska  przekazała współpracującym jednostkom pamiątkowe medale okolicznościowe.

 

Główną prezentację branżową  pt. „Nauka i technika w służbie kieleckich wodociągów”  wygłosiła kol. D. Brymerska – Dyrektor Wodociągów Kieleckich. 

Uroczystość zakończyła się toastem i miłym spotkaniem koleżeńskim.