Kalendarium

 

28 stycznia Spotkanie noworoczne członków Oddziału Wielkopolskiego – połączone z Jubileuszem 100-lecia PZITS
14 – 15 marca 39. Zjazd Gazowników
15 kwietnia Jubileuszowe seminarium Koła Seniorów – O/Wrocław
28 kwietnia Konferencja „GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”
10 maja Gala Jubileuszowa 100-lecia PZITS
6 czerwca Sesja Jubileuszowa w Oddziale w Kielcach
7 czerwca Obchody Jubileuszu 100-lecia PZITS w Oddziale w Białymstoku
21 września Jubileuszu 100-lecia PZITS oraz 70-lecia Oddziału Gdańskiego
3 – 4 października Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych
26 październik Uroczyste spotkanie członków Oddziału w Koszalinie z okazji 55-lecia Oddziału i 100-lecia PZITS
6 listopada Posiedzenie Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, podczas którego Prezes Oddziału Dolnośląskiego PZITS przedstawił referat poświęcony 100-leciu działalności PZITS
29 listopada Gala Jubileuszowa z okazji 60-lecia Oddziału w Lublinie i 100-lecia PZITS
20 grudnia Gala Jubileuszowa z okazji 60-lecia Oddziału w Podkarpackiego i 100-lecia PZITS