Oddział Wrocław

6 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, którego specjalnym punktem programu było wystąpienie prezesa Oddziału Dolnośląskiego PZITS dr. inż. Andrzeja M. Dziubka, który przedstawił referat poświęcony 100-leciu działalności PZITS. Prezes zaprezentował Wrocławskiej Radzie FSNT NOT historię powstania naszego Zrzeszenia oraz jego rozwój i działalność w latach 1919-2019, podkreślając bogaty dorobek organizacyjny i wydawniczy PZITS. Zebrani z wielkim uznaniem odnieśli się do roli PZITS w integracji środowiska inżynierów i techników w Polsce, podkreślając szczególną rolę Oddziału Dolnośląskiego PZITS w tym dziele, jako pierwszego stowarzyszenia technicznego zarejestrowanego na Dolnym Śląsku, które również jako pierwsze stowarzyszenie weszło w struktury oddziału NOT we Wrocławiu. W kolejnym punkcie programu posiedzenia – na mocy przyjętej wcześniej uchwały – prezes Zarządu Wrocławskiej Rady FSNT NOT mgr inż. Tadeusz Nawracaj, w towarzystwie członków Zarządu, przekazał na ręce prezesa Oddziału Dolnośląskiego PZITS dr. inż. Andrzeja M. Dziubka medal „Zasłużony Działacz Wrocławskiej Rady FSNT NOT” za aktywną działalność Oddziału Dolnośląskiego w okresie 100 lat istnienia Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.