PZITS był jedną z organizacji tworzących Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Organizacje nadal ściśle współpracują na zasadach przedstawionych w kolejnych porozumieniach.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią porozumienia z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie współdziałania Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa: