Konferencja STORMWATER POLAND 2020

Zbliża się kolejna, czwarta edycja STORMWATER POLAND. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych już po raz kolejny objęło patronatem konferencję.
Przewodnie hasło konferencji STORMWATER POLAND 2020, odbywającej się w dniach 3-5 marca 2020 roku w Gdańsku, to: „Deszcz inspiracji”.
W opinii wielu Uczestników poprzednich edycji to właśnie inspirowanie do całkiem nowego podejścia do wód opadowych było zawsze walorem Stormwater Poland. Retencjapl wspierając się na wiedzy i doświadczeniu swojego Komitetu Naukowego i Ekspertów stara się być od samego początku pionierem nowoczesnego gospodarowania wodami opadowymi. Chcemy aby woda była traktowana jak cenny zasób. Chcemy ustalać nowe, lepsze standardy, integrować środowisko i wyznaczać nowe trendy. W tym roku pragniemy rozszerzyć tematykę konferencji o zarządzanie w sytuacji powodzi w miastach, o cieki w miastach, jak również zaprosić do uczestnictwa w konferencji reprezentantów z krajów ościennych i naszego regionu Europy.
Więcej informacji: stormwater.retencja.pl
Formularz rejestracji: [pobierz]