Posiedzenie Zarządu Głównego PZITS w dniu 22 czerwca 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji, którą przygotowała i współprowadziła wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa otworzyła posiedzenie i zaproponowała jego porządek.
Informacje o przygotowaniach do Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego przedstawiła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak- Figa. Wszystkie informacje zostaną przekazane e-mailowo członkom Zarządu Głównego.
Przewodniczący Komisji Statutowej wiceprezes kol. Jan Pawełek przedstawił harmonogram pracy komisji. Poinformował, że wpłynęło 28 propozycji zmian Statutu, które komisja będzie wdrażała.
Następnie zatwierdzono uchwały:

  • Nr 36/ZG/2020 dotyczącą zatwierdzenia budżetu Zarządu Głównego na 2020 rok,
  • Nr 37/ZG/2020 dotyczącą zatwierdzenia uchwał Prezydium podjętych na posiedzeniach Prezydium w dniach 10 kwietnia i 18 maja 2020 roku.

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.