Zespół do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków

Zarządzeniem nr 14 Ministra Rozwoju z dnia 7 sierpnia 2020 r. w powołano “Zespół do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków”, w którym PZITS ma swojego przedstawiciela.
Całemu Zespołowi życzymy dobrych pomysłów i czekamy na nowe rozwiązania.