Posiedzenie Zarządu Głównego PZITS w dniu 18 września 2020 roku

Posiedzenie Zarządu Głównego PZITS w dniu 18 września 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji, którą przygotowała i współprowadziła wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan. Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa otworzyła posiedzenie i zaproponowała jego porządek.

Informacje o przygotowaniach do Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego przedstawiła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa oraz Sekretarz Generalny kol. Andrzej Pieniążek. Sprawozdanie opisowe z kadencji 2016-2020 podzielone zostało na dwie części. Pierwsza dotyczy Zarządu Głównego i jego organów. Druga część to sprawozdania z Oddziałów.

Zaakceptowano następujące dokumenty na Zebranie Delegatów:
– Regulamin Zebrania
– Porządek Zebrania Sprawozdawczego
– Porządek Zebrania Wyborczego
– Zaproszenie dla Delegatów na Zebranie
– Kartę do głosowania

Przewodniczący Komisji Statutowej wiceprezes kol. Jan Pawełek przedstawił proponowane zmiany do Statutu PZITS. Uczestnicy posiedzenia zgłaszali również swoje poprawki. Zgłoszone poprawki zostały zaakceptowane przez uczestników posiedzenia.
Następnie zatwierdzono uchwałę nr 39/ZG/2020 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS
Uchwała została zamieszczona na stronie internetowej Zarządu Głównego.
Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.