Eksploatacja i zagrożenia ujmowanych wód podziemnych oraz zagadnienia związane z technologiami bezwykopowymi

Informujemy o ustaleniu nowego terminu i miejsca 23 edycji hydrogeologiczno-hydrotechnicznej Konferencji Naukowo-Technicznej (tj. 25-26.03.2021 r., Częstochowa), umożliwiających przeprowadzenie konferencji pomimo trudności związanych z koronawirusem, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

Zapraszamy gorąco Państwa do odwiedzenia zaktualizowanej strony internetowej konferencji: www.knt.czest.pl, jak również przesyłania zgłoszeń referatów, posterów i artykułów. Chcielibyśmy także przypomnieć o Konkursie Młodego Hydrogeologa.

Zapraszamy!