Pismo do Pani Ewy Terlikowskiej oraz do Pani Eweliny Ochockiej – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologiitarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma z przesłanymi uwagami do Pani Ewy Terlikowskiej oraz Pani Eweliny Ochockiej z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących i palnych.