Szkolenie on-line: Zastosowanie programu Ekspert Osadu Czynnego do wymiarowania oczyszczalni ścieków z osadem czynnym. 11-12.05.2021 r.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na dwudniowe szkolenie w systemie on-line organizowane przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki w dniach 11 – 12.05.2021 r. na temat:

Zastosowanie programu Ekspert Osadu Czynnego do wymiarowania oczyszczalni ścieków z osadem czynnym

Dla członków Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych obowiązuje specjalna cena za kurs!

Prowadzący:

 • dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka Politechnika Gdańska prof. PG – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Technologii Wody i Ścieków
 • mgr inż. Wojciech Przywecki – Biuro Inżynierskie Przywecki i Partnerzy.

Zakres szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia:

 1. Sposoby przygotowania danych wejściowych w oparciu o bilans ścieków surowych.
 2. Frakcje ChZT (wyznaczanie w oparciu o badania, interpretacja współczynników służących do szacunkowego obliczania frakcji ChZT).
 3. Metody analityczne i on-line wyznaczania frakcji ChZT.
 4. Wpływ obciążenie wtórnego oczyszczalni ścieków ładunkiem azotu zawartym w wodach procesowych pochodzących z gospodarki osadowej.
 5. Bilans masy osadu czynnego.
 6. Pompy do osadu recyrkulowanego.
 7. Wymiarowanie osadników wtórnych.
 8. Rodzaje zgarniaczy do osadników wtórnych.
 9. Możliwości optymalizacji konstrukcji budowli wlotowej osadnika wtórnego.
 10. Wymiarowanie komór osadu czynnego (strefa nitryfikacji i denitryfikacji oraz komora beztlenowa).
 11. Mieszadła stosowane w komorach denitryfikacji – metodyka ich doboru w zależności od kształtu i wymiarów komory.
 12. Zapotrzebowanie na tlen.
 13. Rodzaje pomp stosowanych do recyrkulacji wewnętrznej (denitryfikacyjnej).
 14. Dobór dyfuzorów do napowietrzania drobnopęcherzykowego.
 15. Optymalizacja doboru dmuchaw stosowanych do napowietrzania komór osadu czynnego.
 16. Przykładowe zwymiarowanie oczyszczalni ścieków z osadem czynnym i denitryfikacją wstępną przy pomocy programu „Ekspert Osadu Czynnego 3.0”.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje udziału oraz rejestracja znajdują się na stronie: https://seidel-przywecki.eu/webinaria/zastosowanie-programu-ekspert-osadu-czynnego-kombi-3-0-do-wymiarowania-oczyszczalni-sciekow-metoda-osadu-czynnego/