Koleżanka Alicja Krymska

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki Alicji Krymskiej, Wiceprezes Oddziału w Toruniu.
Rodzinie i Najbliższym składamy serdeczne wyrazy współczucia.