Pismo do Pani Minister Anny Korneckiej – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma oraz przesłanymi uwagami do Pani Anny Korneckiej – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie konsultacji projektu ustawy o zmianie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.