Konsultacje publiczne: Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem. Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii do projektu ustawy w szablonie na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do  31 sierpnia 2021 roku. Uwaga! Termin konsultacji został przedłużony, prosimy o przesyłanie uwag do 18 września.