XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna: Eksploatacja i zagrożenia ujmowanych wód podziemnych

Serdecznie zapraszamy na XIII Konferencję Naukowo-Techniczną pt. “Eksploatacja i zagrożenia ujmowanych wód powierzchniowych oraz zagadnienia zawiązane z technologiami bezwykopowymi”, która stanowi kontynuację cyklu konferencji ,,Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej”, organizowanych od 1977 r. Wydarzenie odbędzie się 13-15 października 2021 roku w Hotelu Arche Częstochowa. Organizatorem konferencji jest PZITS Zarządu Oddziału w Częstochowie.

Poruszane zagadnienia:

  1. Komunalna gospodarka wodna
  2. Hydrogeochemia
  3. Uwarunkowania hydrogeologiczne ujęć wody
  4. Nowoczesne metody badań
  5. Modelowanie numeryczne i GIS
  6. Aktualne wyzwania hydrogeologii
  7. Technologie wodociągowo-kanalizacyjne
  8. Technologie bezwykopowe

Szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie – http://www.knt.czest.pl/