Kurs oraz warsztaty przygotowujące do egzaminów na uprawnienia budowlane

W imieniu Oddziału Katowice serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na:

Szkolenie przygotowawcze do egzaminu na uprawnienia budowlane

w specjalnościach:

  • instalacyjnej – w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  • i innych w tym: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej, sieci i instalacje elektryczne i elektroenergetyczne.

oraz na:

Warsztaty branżowe przygotowujące do egzaminu na uprawnienia budowlane

w specjalności:

  • instalacyjnej w wymiarze czasowym 48 godzin lekcyjnych: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Uczestnicy w ramach kursu otrzymują pełny zestaw materiałów szkoleniowych potrzebnych do egzaminu. Po warsztatach zdający uzyskują znacznie wyższy stopień zdawalności.

Warunki udziału oraz terminy kursu znajdują się tutaj.