Pismo do Pana Michała Kurtyki – Ministra Klimatu i Środowiska

Informujemy, że Wiceprezes PZITS Pan Wojciech Ratajczak przesłał uwagi do ogłoszonych prac legislacyjnych nad “Projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, szczegółowych warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach”.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wysłanego pisma oraz uwag.