Nagroda “Zielony Laur” dla “Gaz, Woda i Technika Sanitarna”

Z radością informujemy, że czasopismo “Gaz, Woda i Technika Sanitarna” otrzymało prestiżową nagrodę “Zielony Laur” w XV edycji konkursu zorganizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą “EKOROZWÓJ” w Warszawie. Ogólnopolski konkurs był pod honorowym patronatem: Przewodniczącego Komisji Środowiska Senatu RP, Przewodniczącej Komisji Środowiska i Zasobów Naturalnych Sejmu RP, Ministra Klimatu i Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.