Gaz, Woda i Technika Sanitarna 10/2021

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna, w którym możemy przeczytać następujące artykuły:

  • Metoda upraszczania struktur sieci gazowych
  • Wzorcowanie gazomierzy gazem ziemnym przy wysokim ciśnieniu
  • How Advanced Analyser Technology Improves Natural Gas
   Composition and Sulphur Content Evaluation
  • Koncepcja modernizacji i rozbudowy reaktorów biologicznych na oczyszczalni ścieków dla Grodziska Mazowieckiego
  • Urbano – modelowanie sieci w standardzie BIM
  • Biogazownie rolnicze w kontekście uciążliwości zapachowej
  • Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
  • Zielony Laur – XV Edycja
  • Z kart historii: Zarys początkowego działania organu Polskiego Zrzeszenie Inżynierów      i Techników Sanitarnych – czasopisma “Gaz, Woda i Technika Sanitarna”
  • Recenzja: Wybrane technologie wody, ścieków, osadów ściekowych. Przykłady zastosowań Europejskiego Centrum Ekologicznego
  • Forum EKOGMINA – podsumowanie
  • Uniwersyteckie badania z myślą o zdrowej żywności

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.