Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 11/2021

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, w którym zawarto:

  • wywiad z Andrzejem Różyckim Członkiem Zarządu Głównego ENGIE SAR Sp. z o.o., ekspertem Pracodawców RP w zakresie szpitalnictwa, szczególnie sal operacyjnych, rzeczoznawcą budowlanym RZE i branżowym PZITS,
  • Systemy HVAC szpitala – studium przypadku
  • Wybrane informacje o projekcie normy, europejskiej dotyczącej wentylacji w szpitalach,
  • Techniki oczyszczania powietrza na potrzeby instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach szpitalnych
  • Porównanie laminarnego i mieszającego przepływu powietrza w salach operacyjnych norweskiego szpitala
  • #SzczegółySąWażne – centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne w obiektach służby zdrowia
  • Systemair – pierwszy na świecie producent oferujący certyfikat EUROVENT dla higienicznych central wentylacyjnych Geniox
  • Równoważenie przepływów oraz stopniowanie ciśnienia powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych
  • Skuteczne zarządzanie obiektami medycznymi z jednego miejsca
  • Czystość mikrobiologiczna powietrza a elastyczność i efektywność energetyczna w hybrydowej sali operacyjnej.

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.