Gaz, Woda i Technika Sanitarna 11/2021

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna, w którym zawarto:

  • Przyjęcie skroplonego gazu do zbiorników procesowych na stacji regazyfikacji LNG
  • Możliwości poprawy rozkładów obciążeń działających na rurociągi układane w wykopach,
  • Analiza efektywności wytwarzania biogazu otrzymanego przy wykorzystaniu osadów ściekowych na przykładzie oczyszczalni ścieków w Siedlcach,
  • Power-to-Gas świętym graalem racjonalnej transformacji energetycznej w Polsce,
  • Poprawa parametrów energetycznych budynku jednorodzinnego- alternatywne sposoby zaopatrzenia w energię,
  • Zero-plus energetyczna stacja gazowa – analiza dostępnych rozwiązań technologicznych.

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.