Konferencja “Forum Sieciwod.pl”

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na ogólnopolską konferencję w formie stacjonarnej organizowaną przez PZITS O. Gdańsk w dniach 12-13 maja 2022 r.:

Forum Sieciwod.pl

Forum Sieciwod.pl prowadzone jest przez doświadczonych rzeczoznawców i specjalistów eksploatacji oraz zarządzania w branży wod-kan. Jest otwartym panelem szkoleniowym i dyskusyjnym adresowanym do osób zarządzających eksploatacją dużych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Forum Sieciwod.pl jest dedykowane dla osób dążących do ciągłego podnoszenia kwalifikacji, poprzez osobisty rozwój w drodze szkolenia i wzajemnej wymiany doświadczeń wśród specjalistów z branży wod-kan.