Konsultacje publiczne: Konsultowanie i zarządzanie przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem procesów inwestycyjnych w budownictwie

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej pn. “Konsultowanie i zarządzanie przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem procesów inwestycyjnych w budownictwie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Celem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest integracja wszystkich zdobywanych w Polsce kwalifikacji formalnych i pozaformalnych oraz umożliwienie potwierdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny w trakcie walidacji.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Ministra Rozwoju i Technologii oraz wnioskiem.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii w formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 27 lutego br.