Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego 22 czerwca 2022 roku

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Spotkanie rozpoczęło się przyjęciem porządku posiedzenia.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad następującymi tematami:

  • powołanie Rady Programowo-Naukowej miesięcznika „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja”,
  • przyznanie odznaczeń honorowych PZITS,
  • przyjęcie Regulaminu pracy Zarządu Oddziału w Białymstoku,
  • rozliczenie budżetu PZITS za 2021 r. oraz planem na 2022 r.,
  • wizytówki Oddziału do zamieszczenia na stronie pzits.pl,
  • system internetowego zarządzania członkostwem i składkami członkowskimi,
  • nowy wzór deklaracji członkowskiej,
  • kalendarze PZITS 2023.

Informacje bieżące przedstawiła prezes PZITS. Posiedzenie zakończyła dyskusja nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami.

Na tym posiedzenie zakończono.