Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 6/2022

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, w którym zawarto:

  • Wywiad z dr hab. inż. Robertem Cichowiczem – profesorem PŁ
  • Rys historyczny kierunku Instytutu Inżynierii Środowiska PŁ
  • Izolacja cieplna urządzeń energetycznych, a straty ciepła w piecu fluidalnym przeznaczonym do spalania komunalnych osadów ściekowych
  • Straty ciepła w obiegu cyrkulacyjnym instalacji ciepłej wody użytkowej
  • Modernizacja węzłów ciepłowniczych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na osiedlu Widzew w Łodzi
  • Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na potrzeby schroniska górskiego
  • Energetyczno-ekonomiczna analiza instalacji ogrzewania budynku wyposażonej w sprężarkową pompę ciepła. Cz. 4 – Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Analiza ekonomiczna
  • Relacja ze Światowego Kongresu Clima 2022
  • Kamil milowy w integracji Firm Uponor i Campricorn: oddanie do użytku nowej Hali magazynowej w Świebodzicach

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.