Kolega Adam Trzos

06 sierpnia 2022 roku odszedł od nas kolega Adam Trzos, rzeczoznawca, człowiek niezwykle zaangażowany w działania na rzecz środowiska i oddany pracy w Stowarzyszeniu. Był członkiem naszego Oddziału od 1964 roku. Przez dwie kadencje pełnił funkcję wiceprezesa Katowickiego Oddziału PZITS.

W trakcie swojej 40. letniej kariery zawodowej, był ściśle związany ze środowiskiem inżynierów i techników sanitarnych. Pracując w Hucie Batory w Chorzowie pełnił kolejno obowiązki technologa wody i ścieków, starszego inżyniera ds. gospodarki wodnej i odpylania, a także z-cy kierownika wydziału energetycznego. Następnie związany był z jednym z największych biur projektowych w Polsce – Biprowod Warszawa, Oddział w Zabrzu, gdzie zajmował stanowisko kierownika pracowni i starszego projektanta. Wracając do hutnictwa, podjął pracę w hucie i zakładzie żelaza w Iraku na stanowisku asystenta kierownika pionu energetycznego. Po powrocie do kraju zajmował stanowisko dyrektora Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach, a następnie kierownika ds. organizacyjno – technicznych w firmie VTM Holding, produkującej m.in. materiały izolacyjne dla budownictwa. Pod koniec pracy zawodowej związany był z katowickim oddziałem koszalińskiej firmy EN ECO PTC, a następnie Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie, gdzie pełnił obowiązki projektanta oraz konsultanta.

W trakcie pracy zawodowej szkolił młodą kadrę nie tylko w kraju, ale również za granicą – w Iraku szkolił miejscowych pracowników do pracy w hucie. Był autorem koncepcji i projektu instalacji awaryjnej dostawy wody dla huty KHOR al ZUBAIR w Iraku, jak również nadzorował jej budowę i rozruch.

W okresie pracy w Ośrodku Badań I Kontroli Środowiska w Katowicach nadzorował przekształcenie Ośrodka Wojewódzkiego w przedsiębiorstwo państwowe. Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć również budowę dwóch baterii filtrów w Zakładach Produkcji Keramzytu w Mszczonowie.

Gdziekolwiek pracował w trakcie swojej kariery zawodowej, był wzorem dla współpracowników. Był osobą ogromnie życzliwą, ciepłą i pogodną. Zawsze otwarty na wyzwania, chętny do pracy i pomocy.

Za swój ogromny wkład pracy w działalność Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, w roku 2019 został odznaczony Honorową Złotą Odznaką PZITS z Diamentem.