Konferencja: Wyzwania branży wod.-kan. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. oraz Politechnika Białostocka zapraszają na konferencję naukowo – techniczną pn.

„Wyzwania branży wod.-kan. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej”

Konferencja jest wydarzeniem o ogólnopolskim charakterze, które odbywać się będzie w dniach 21-23 września 2022 r. na terenie Politechniki Białostockiej. Jego główną ideą jest wymiana wiedzy, doświadczeń i opinii naukowców oraz praktyków branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
Celem przedsięwzięcia jest konsolidacja środowiska w obliczu nowych wyzwań, oraz przedstawienie działalności, zajmowanej pozycji i osiągnięć w dziedzinach od zarządzania, poprzez technikę i technologię, po badania naukowe. W ramach Konferencji odbędzie się debata ekspercka o współczesnych uwarunkowaniach, możliwościach skutecznego funkcjonowania, perspektywach rozwoju oraz nowoczesnych rozwiązaniach w działalności polskiego sektora przedsiębiorstw wod.-kan.

Zostaną też zaprezentowane rezultaty zakończonego w bieżącym roku, współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, projektu pt. „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap” wraz z wizytą studyjną na obiektach, gdzie zrealizowano część inwestycji objętych projektem.
Szczegóły konferencji oraz rejestracja (do 12 września 2022 – liczy się kolejność zgłoszeń) dostępne są na stronie:
https://www.wobi.pl/konferencja.html
Serdecznie zapraszamy!