Szkolenie seminaryjne Oddziału Beskidzkiego, 29.03.2023 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu seminaryjnym organizowanym przez Oddział Beskidzki w Bielsku-Białej, które odbędzie się 29 marca 2023 roku o 10:00.

Tematy:

  • Projektowanie sieci wodociągowej powyżej fi 300 mm z rur żeliwnych. Kalkulacja kosztów w porównaniu do sieci wodociągowej z rur PEHD.
  • Czyszczenie, dezynfekcja, płukanie sieci wodociągowej i zbiorników. Usuwanie kamienia w sieci wodociągowej.

Udział w szkoleniu seminaryjnym dla członków z opłaconymi składkami członkowskimi jest bezpłatny po dokonaniu zgłoszenia poprzez uzupełnienie formularza i wysłanie go na adres mailowy pzits@pzitsbeskidy.pl.