Konkurs na najlepszą pracę dyplomową


Serdecznie zapraszamy absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanego w ramach IV edycji Warsztatów Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych. Celem konkursu jest promocja nowoczesnych metod stosowanych w inżynierii środowiska oraz wspieranie innowacyjności w rozwiązywaniu problemu inżynierskiego.

  Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować:

 • gazownictwo,
 • wodociągi i kanalizację,
 • ciepłownictwo,
 • ogrzewnictwo,
 • wentylację i klimatyzację,
 • oczyszczanie miast i osiedli,
 • gospodarkę odpadami, balneotechnikę, pralnictwo,
 • ochronę wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi,
 • urbanistykę podziemną,
 • dziedziny pokrewne.

 

Nagrodą pieniężną za najlepszą pracę dyplomową jest kwota 5 000 zł brutto.

Regulamin konkursu – http://warsztaty.pzits.pl/konkurs-2023/