Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS w dniu 18 czerwca 2018 roku

Było to wspólne posiedzenie Prezydium Z.G. oraz Głównego Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS. Prowadziła je Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa.
Po przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu nr 11/PZG/18 z posiedzenia Prezydium w dniu 7 maja br. w Krakowie, kol. Prezes poinformowała uczestników spotkania o działaniach już zrealizowanych oraz o przewidywanych do realizacji, dotyczących obchodów Jubileuszu.

Oto niektóre z nich /do wykonania/:

  • zgłoszenie z Oddziałów uczestników centralnej uroczystości (termin 31.08.2018).
  • zgłoszenie z Oddziałów zapotrzebowania na dodatkowe materiały Jubileuszowe
  • określenie przez Oddziały zawartości okolicznościowych oddziałowych roll- up’ów
  • pozyskiwanie sponsorów
  • składanie z wyprzedzeniem przez Oddziały wniosków o odznaczenia.

Sprawy związane z wydawnictwem monografii oraz zadania dla organów Zarządu Głównego w związku jej przygotowaniem omówił Wiceprezes PZITS kol. Jan Pawełek.

W dalszej części posiedzenia podjęto dwie uchwały:

  • nr 42/PZG/18 w sprawie przyjęcia terminarza posiedzeń w drugim półroczu 2018.

nr 43/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS.