Szczyt REHVA 2019

W dniach 4-5 listopada 2019 r. odbył się w Brukserli coroczny Szczyt REHVA.
Pierwszy dzień spotkania poświęcony był profesjonalnej współpracy sieci wśród członków REHVA, osób wspierających REHVA i interesariuszy z siedzibą w Brukseli, pracujących w obszarze budownictwa, efektywności energetycznej i jakości środowiska wewnętrznego. Szczyt koncentrował się na najnowszych działaniach REHVA poprzez spotkania komitetów tematycznych, a także organizację warsztatów projektowych UE na temat unijnego systemu kwalifikacji zawodowych na temat standardów CEN-EPB.
Podczas drugiego dnia odbyła się konferencja, której tematem wiodącym było „Dostarczanie zdrowych budynków o zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 r.” Zaprezentowano polityki UE dotyczące gospodarki bezemisyjnej z wysokowydajnymi i zdrowymi budynkami. Celem było omówienie rozwiązań, które są niezbędne w sektorze HVAC i budownictwa, aby osiągnąć ambitne cele środowiskowe. Konferencja była podzielona na 3 sesje:

SESJA 1 – Polityki UE dotyczące zdrowych, zeroemisyjnych i zrównoważonych budynków do 2050 r.
Nowy rząd przejął przywództwo w UE – wyzwania klimatyczne i energetyczne pozostają bez zmian. Jakie są priorytety związane z budynkami? Prelegenci z Komisji Europejskiej przedstawili aktualizacje polityki mające wpływ na budynki i sektor HVAC:

 • Program energetyczny i klimatyczny nowej Komisji Europejskiej.
 • Aktualizacje EPBD – Inteligentny wskaźnik gotowości.
 • Wymagania dotyczące efektywnego gospodarowania zasobami dla budynków i sektora HVAC.

SESJA 2 – Opracowanie certyfikatu wydajności w celu wypełnienia luki finansowej
Posiadamy wszystkie technologie, aby dostarczać budynki zdrowe, zrównoważone i pozbawione śladu węglowego, jednakże nadal tranformacja nie zachodzi. Jednym z powodów jest luka finansowa, brak zaufania i wspólny język wśród specjalistów budowlanych i inwestorów. Sesja zgromadziła inżynierów, organizacje certyfikujące budynki i inwestorów w celu podzielenia się doświadczeniami i obserwacjami nt. przyszłych perspektyw.

 • Co powoduje, że inwestorzy inwestują w zrównoważone projekty budowlane i modernizacyjne?
 • Monitorowanie jakości i wydajności budynku w celu zmniejszenia ryzyka inwestycji (QUANTUM i QUEST).
 • Agregacja zrównoważonych inwestycji, doświadczenia inwestorów w zakresie kontraktowania charakterystyki energetycznej.
 • System certyfikacji zrównoważonego budynku DGNB.
 • Europejski dobrowolny system certyfikacji budynków dotyczący IEQ i rzeczywistych wyników (ALDREN).

SESJA 3 – Wydajność produktów HVAC i systemy wody pitnej
Produkty HVAC muszą być zgodne z nowymi wymogami regulacyjnymi UE oraz systemami spełniającymi również cele klimatyczne. Sesja przygotowana była z udziałem wiodących producentów HVAC.

 • Aktualizacje ekoprojektu: kotły do ogrzewania pomieszczeń i ogrzewacze wielofunkcyjne Przegląd badania ogrzewaczy do pomieszczeń / pieców „Partia 1”
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym i wymogi dotyczące efektywnego gospodarowania zasobami w sektorze HVAC.
 • Nowe rozporządzenie UE w sprawie wody pitnej i nowy przewodnik REHVA na temat higieny w systemach wody pitnej.

Wszystkie prezentacje dostępne są na stronie internetowej REHVA.