Jesienne spotkanie Głównej Sekcji COWIA oraz „obiad czwartkowy”

W dniu 5 grudnia 2019 r. w Warszawskim Domu Technika – NOT odbyło się spotkanie Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) połączone z „obiadem czwartkowym” – seminarium otwartym dla każdego chętnego.
Otwarte, wczesnopopołudniowe spotkanie rozpoczęło się wspólnym posiłkiem, po którym rozpoczęło się seminarium. Tematem przewodnim „Obiadu czwartkowego” była „Efektywność energetyczna systemów ciepłowniczych – zagadnienia problemowe i projektowe”, przedstawiona przez Prof. dr hab. inż. Roberta Sekreta.
Bardzo dziękujemy Prelegentom, członkom Głównej Sekcji COWIA oraz zaproszonym gościom za liczne przybycie i twórcze spotkania.
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją omawianą podczas spotkania (w wersji pdf).