Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS w dniu 27 stycznia 2020 r. w Warszawie

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Przyjęto porządek obrad, a następnie protokół nr 21/PZG/2019 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego w dniu 16 grudnia 2019 roku w Warszawie.

Następnie omawiano przygotowania do organizacji Zjazdu Delegatów, który odbędzie się w dniach 22-24 października 2020 w hotelu RUDNIK w Grudziądzu tzn:

  • zaakceptowano projekt umowy z hotelem którą opracowało we współpracy z hotelem biuro ZG
  • przyjęto harmonogram prac przygotowawczych do Zjazdu
  • przyjęto wstępnie program Zjazdu
  • postanowiono powołać Komisję Statutową, która przygotuje na podstawie opinii Oddziałów i Zarządu Głównego propozycje ewentualnych zmian w Statucie PZITS. Przewodniczącym tej komisji będzie kol. Jan Pawełek, a jej członkami przedstawiciele zgłoszeni przez Oddziały.
  • Ustalono, że Główna Komisja Legislacyjna przygotuje na Zjazd aktualizację regulaminów Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

 

W dalszej części posiedzenia omawiano ponownie projekt regulaminu Głównej Komisji Nagród i Odznaczeń. Wprowadzono do niego poprawki, w tym również dotyczące RODO. Będzie on przedstawiony do zatwierdzenia na następnym posiedzeniu Prezydium i Zarządu Głównego. Zaakceptowano także wykaz innych regulaminów, którymi Główna Komisja Legislacyjna zajmie się w 2020 roku i w następnej kadencji.

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.