Do członków PZITS. Słowo na zakończenie kadencji

DO CZŁONKÓW PZITS. SŁOWO NA ZAKOŃCZENIE KADENCJI

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Dobiegła końca kadencja 2016-2020 Zarządu Głównego PZITS obejmująca działalność organów Zrzeszenia od 21.10.2016 do 13.11.2020. Kadencja, która przypadła w szczególnym czasie, rocznicy 100- lecia powstania i działalności PZITS (1919-2019).

Jubileusz 100-lecia PZITS był okazją do refleksji nad przeszłością i do dokonania podsumowania dotychczasowej działalności.

Zwykle historia najnowsza najsilniej jest zapisana w pamięci tych, którzy ją tworzyli. Następne rozdziały naszej działalności dopisze życie. Niechaj one będą takie by słowa Stanisława Staszica: „Być narodowi użytecznym” stały się faktem.

Ta szczególna rocznica skłania do refleksji i podsumowania dokonań naszego Stowarzyszenia. Jubileuszowe wydawnictwo – Monografia – przypomina minione 100 lat i obrazuje osiągnięcia poszczególnych branż w naszym kraju.

Stanęliśmy wszyscy w 100 rocznicę istnienia zorganizowanej myśli techniki sanitarnej na Zjeździe Jubileuszowym, by dokonać przeglądu dotychczasowych wspólnych wysiłków, by skonfrontować wypracowaną przez nas problematykę z aktualnymi wymogami życia i w imieniu zorganizowanego świata polskiej techniki sanitarnej nakreślić dalszy rozwój PZITS w służbie społeczeństwa.

Z okazji Jubileuszu przekazuję wyrazy szacunku Koleżankom i Kolegom, którzy z pełnym oddaniem, nie szczędząc sił i czasu dla pracy społecznej na rzecz rozwoju inżynierii sanitarnej i swojego środowiska zawodowego, wnieśli swój wkład w 100-letni dorobek PZITS. Życzę, aby przynależność do PZITS nobilitowała zawodowo, a praca społeczna w naszym Stowarzyszeniu w dalszym ciągu stanowiła źródło satysfakcji i zadowolenia.

Treści zawarte w sprawozdaniu ukazują różnorodne kierunki działalności w okresie kadencji – czy sprostaliśmy oczekiwaniom członków PZITS? Czy wywiązaliśmy się ze zobowiązań, które przyjęliśmy na początku i w trakcie kadencji podejmując się różnorodnych funkcji i zadań w Zarządzie, Prezydium, Sekcjach, Komisjach, Oddziałach? Podczas posiedzeń Zarządu Głównego jego uczestnicy oraz w corocznych sprawozdaniach dokonywali bieżącej oceny naszej działalności. Jednak to gremium Delegatów dokona wnikliwej oceny pracy organów statutowych Zarządu Głównego w latach 2016-2020.

Koniec Kadencji jest okazją do złożenia podziękowań. W imieniu Zarządu Głównego kieruję serdeczne podziękowania do wszystkich za współpracę przychylność i merytoryczne wsparcie w okresie całej kadencji. Serdeczne podziękowania kieruję do szanownych Członków Kapituły Medalu im. Prof. Zygmunta Rudolfa za zaszczyt 8-mio letniej współpracy, a wszystkim Laureatom Medalu z tego okresu jeszcze raz gratuluję tego prestiżowego Wyróżnienia. Oddzielne podziękowania kieruję do szanownych Członków Honorowych PZITS.

We wdzięcznej pamięci zachowujemy zmarłych kol. kol. w 2017 członka Honorowego, Jerzego Drążkiewicza, wieloletniego Prezesa O/łódzkiego, w 2018 Norberta Bobkiewicza z O/olsztyńskiego członka Zarządu Głównego i członka Głównej Komisji Kwalifikacyjnej, oraz członka Honorowego Bolesława Jurkiewicza długoletniego Sekretarza ZO w Katowicach, w 2019 członka Honorowego Jerzego Adamskiego byłego Prezesa O/w Kielcach, a także członka Honorowego Zbigniewa Janotę, byłego Prezesa O/ katowickiego. Wszyscy Oni byli zaangażowani w realizację zadań, naszych wspólnych spraw, darzeni przez nas szacunkiem i sympatią.

Nowy Zarząd Główny wierzę, że zapewni rozwój naszego Stowarzyszenia, a także zadba o wartości i dziedzictwo, które pozostawili Ci co odeszli od nas na zawsze.

Ustępujący Zarząd Główny przekazuje władzom nowej kadencji uporządkowane sprawy formalno-prawne i organizacyjne Stowarzyszenia, oraz stan środków finansowych pozwalający kontynuować działalność.

Czas nieubłaganie podąża w przyszłość, jednak obok realizacji w pierwszej kolejności nowych wyzwań, musimy kontynuować nasz rozwój oraz pamiętać o wartościach i dziedzictwie, które pozostawili Ci co odeszli od nas na zawsze.

W związku z nadzwyczajnymi okolicznościami wywołanymi epidemią koronawirusa tegoroczne XXVIII Zebranie Delegatów odbędzie się w dwóch etapach:
– Etap I Zebranie Sprawozdawcze w okresie od 22 do 26 października 2020 roku przeprowadzone w formie głosowanie Delegatów przez internat,
– Etap II Zebranie Wyborcze w formie bezpośredniej 13 listopada 2020 roku w Warszawie.

Krystyna Korniak-Figa
Prezes PZITS

Kraków 22.10.2020 r
Warszawa 13.11.2020 r