Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych

Uwaga – Targi POLECO i konferencja są przełożone na 2021 rok

 

VII Konferencja Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych

  • Ocena oddziaływań na środowisko dla przedsięwzięć związanych z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów (unieszkodliwianie, odzysk), dr inż. Teresa Kubiak
  • Przeciwdziałanie poważnym awariom z uwzględnieniem substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO), fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy) i REACH oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – spojrzenie praktyka, mgr inż. Barbara Horodecka-Kurzawa

Więcej informacji: https://poleco.pl/pl/aktualnosci//ochrona-srodowiska-w-praktyce-w-swietle-aktualnych-przepisow-prawnych