Dostępne nowe wytyczne REHVA dot. korzystania z systemów HVAC w dobie pandemii

REHVA opublikowała swoje pierwsze wytyczne dotyczące COVID-19 w połowie marca 2020 r. Po 2 aktualizacjach (w kwietniu i sierpniu) czwarta wersja koncentruje się na tym, jak ponownie otwierać i bezpiecznie korzystać z budynków, zapewniając porady dotyczące konkretnych elementów budynków / typów przestrzeni. Poradnik REHVA podsumowuje wskazówki dotyczące obsługi i użytkowania systemów usług budowlanych w czasie epidemii koronawirusa. Czwarta wersja wytycznych zastępuje wszystkie poprzednie. Aktualizacje będą przygotowywane w nadchodzących miesiącach, gdy dostępnych będzie więcej danych naukowych.

Więcej informacji: https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance/rehva-covid-19-guidance