Rozpoczęcie kadencji 2020 – 2024

W wyniku przeprowadzanych głosowań w ramach XXVIII Zebrania Delegatów Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w dniu 11 grudnia 2020 r. wyłoniono członków głównych gremiów PZITS.

 

Członkowie Zarządu Głównego

Anna Bogdan Prezes PZITS
Adrianna Chmura
Piotr Frysztak
Wojciech Majchrzak
Mariusz Woźniarski
Krzysztof Stelągowski
Paweł Stańczak
Jan Pawełek
Zbigniew Kilanowski
Elżbieta Kowalczyk
Andrzej Pieniążek
Sylwia Prabucka
Wojciech Ratajczak
Florian Piechurski
Urszula Jóźwik
Ryszard Dela
Dariusz Roszak – Zastępca członka ZG

 

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej

Krystyna Janicka Mazur
Maria Duma
Mirosław Lewandowski
Alicja Krymska
Alicja Kaczmarczyk
Jolanta Jagucka – Zastępca członka GKR

 

Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego

Mikołaj Książkiewicz
Katarzyna Grabowska
Eliza Mańkowska
Bożena Babiarz
Kazimierz Kudlik
Alfred Zgoda – Zastępca członka GSK

 

Delegat do Rady Krajowej NOT

Tadeusz Bruzda
Andrzej Ślusarczyk – Zastępca delegata