Szkolenie on-line: Regulacje dotyczące organizacji walnego zgromadzenia w czasie COVID – 19 16.02.2021 r.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie w dniu 16.02.2021 r. na temat:

Regulacje dotyczące organizacji walnego zgromadzenia w czasie COVID – 19

Szkolenie odbędzie się w systemie on-line z wykorzystaniem platformy szkoleniowej VMS.

Zakres szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia:

 1. Aspekty prawne e-zgromadzeń
  • Jak zorganizować e-WZ spółki akcyjnej lub e-zgromadzenie w spółce z o.o.
  • Zdalnie czy stacjonarnie?
  • Ustanowienie regulaminu e-zgromadzenia
  • Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym
  • Weryfikacja pełnomocnictw i oddanych głosów
  • Transmisja obrad dla spółek publicznych
  • Sporządzenie protokołu zgromadzenia i potwierdzenia oddania głosów
  • Udział notariusza w protokołowaniu zgromadzenia
 2. Wybór odpowiedniej platformy
  • Generowanie listy uczestników
  • Udostępnienie treści uchwał i możliwości zmian do tych uchwał za pośrednictwem platformy
  • Elektroniczna weryfikacja uczestników wraz z ustawieniem uprawnień do głosowania oraz udziałów
  • Wysłanie linku do spotkania z kodem weryfikacyjnym
  • Moduł głosowań i wyborów
  • Eksport wyników głosowania
 3. Aspekty bezpieczeństwa posiedzeń w trybie on-line