Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS w dniu 25 lutego 2021 roku

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Spotkanie rozpoczęło się dyskusją z kandydatem na redaktora naczelnego miesięcznika „Gaz Woda i Technika Sanitarna” – Prof. dr hab. inż. Andrzejem Osiadaczem. Wymieniono uwagi dotyczące przyszłości czasopisma, możliwej współpracy, w tym współpracy z SIGMA-NOT.

Następnie przyjęto dalszy porządek posiedzenia; powołano komisję skrutacyjną, której przewodniczącym został kol. Wojciech Ratajczak.

Prezes PZITS kol. Anna Bogdan przedstawiła projekty uchwał:

  • Uchwała nr 3/ZG/21 w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”
  • Uchwała nr 4/ZG/21 w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”

Obie uchwały zostały podjęte i zostały umieszczone na stronie ZG PZITS.

Główną częścią posiedzenia była dyskusja na temat docelowych zasad współpracy między PZITS z wydawnictwem SIGMA-NOT, po której prezes PZITS przedstawiła informacje bieżące.

Na tym posiedzenie zakończono.