Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS w dniu 25 marca 2021 roku

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Spotkanie rozpoczęło się przyjęciem porządek posiedzenia; powołano komisję skrutacyjną, której przewodniczącym został kol. Jan Pawełek.

Następnie przedyskutowano propozycje elementów dalszej współpracy z SIGMA-NOT, sposoby realizacji Uchwał i Wniosków z XVIII Zebrania Delegatów a także informacje bieżące.

Na tym posiedzenie zakończono.