Konsultacje publiczne: Projekt rozporządzenia MRPiT ws. metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach. Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu.

Konsultacje są prowadzone do 16 kwietnia. Uwagi prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@pzits.pl .