Konsultacje publiczne: projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu ustawy Ministra Klimatu i Środowiska o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu.

Uwagi prosimy przesyłać do 16 kwietnia na adres mailowy: biuro@pzits.pl