Konsultacje publiczne: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania. Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu.

Uwagi prosimy przesyłać do 20 kwietnia na adres mailowy: biuro@pzits.pl