Konsultacje publiczne: ws. ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny. Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu.

Uwagi prosimy przesyłać w formularzu do 25 kwietnia na adres mailowy: biuro@pzits.pl