Konsultacje publiczne: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowalnego

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z uzasadnieniem. Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia.

Uwagi prosimy przesyłać do 10 maja na adres mailowy: biuro@pzits.pl