Konkurs na najlepszą pracę dyplomową


Serdecznie zapraszamy absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanego w ramach III edycji Warsztatów Pracy Projektanta u Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych. Celem konkursu jest promocja nowoczesnych metod stosowanych w inżynierii środowiska oraz wspieranie innowacyjności w rozwiązywaniu problemu inżynierskiego.

  Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować:

 • gazownictwo,
 • wodociągi i kanalizację,
 • ciepłownictwo,
 • ogrzewnictwo,
 • wentylację i klimatyzację,
 • oczyszczanie miast i osiedli,
 • gospodarkę odpadami, balneotechnikę, pralnictwo,
 • ochronę wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi,
 • urbanistykę podziemną,
 • dziedziny pokrewne.

Praca dyplomowa, zgłaszana do konkursu, powinna być obroniona w okresie od dnia 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2021 r.

  Zgłoszenie powinno obejmować:

 • jeden egzemplarz wydrukowanej pracy dyplomowej w miękkiej oprawie,
 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej w wersji elektronicznej (w formacie DOC lub PDF),
 • formularz zgłoszeniowy i oświadczenie (zgodnie ze wzorem w regulaminie) wraz ze zgodą autora pracy na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, publikację jego danych osobowych oraz akceptację warunków konkursu zawartych w Regulaminie,
 • streszczenie pracy określające: cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski,
 • zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną ocenę z pracy wraz z informacją o terminie obrony pracy.

Nagrodą pieniężną za najlepszą pracę dyplomową jest kwota 5 000 zł brutto.

Zgłoszenia konkursowe należy składać do dnia 31 lipca 2021r. za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub osobiście na adres Organizatora konkursu.
Regulamin konkursu – http://warsztaty.pzits.pl/konkurs-2021/