Konsultacje publiczne: Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków oraz niektórych innych ustaw

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu ustawy Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem. Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii do projektu ustawy na załączonym formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2021 roku.