Rusza IV edycja naboru kandydatów do tytułu “EKSPERT NOT”

Szanowni Państwo,

informujemy, że rusza IV edycja naboru kandydatów do tytułu “EKSPERT NOT”. Tytuł „EKSPERT NOT” stanowi potwierdzenie wysokich kwalifikacji: wiedzy, umiejętności kompetencji społecznych w dziedzinie nauk technicznych lub rolniczych, leśnych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych i nauk ekonomicznych, zwanych dalej jako określone dziedziny nauki. Do tej pory tytuł „Ekspert NOT” otrzymało 59 osób.

Osoby ubiegające się o tytuł „Ekspert NOT” składają w Biurze FSNT-NOT wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z rekomendacją Zarządu Głównego macierzystego Stowarzyszenia. Tytuł „Ekspert NOT” Zarząd Główny FSNT-NOT nadaje na podstawie regulaminu. Jeśli kandydatura jest zgłaszana przez Zarząd TJO FSNT-NOT jest wymagana aprobata Stowarzyszenia, którego członkiem jest kandydat.

Karty Zgłoszeń kandydatów można przesyłać w terminie do 31 października 2021 r. na adres mailowy: aleksandra.lipiec@not.org.pl lub pocztą na adres ZG FSNT-NOT: 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, z dopiskiem EKSPERT.

Szczegóły na stronie – https://not.org.pl/o-not/ekspert-not

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w czwartej edycji o nadanie tytułu „Ekspert NOT”.