Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS w dniu 17 czerwca 2021 roku

Posiedzenie rozpoczęła prezes PZITS kol. Anna Bogdan, a następne przeprowadził je kol. Paweł Stańczak.
Spotkanie rozpoczęło się przyjęciem porządku posiedzenia i powołaniem komisji skrutacyjnej, której przewodniczącym został kol. Mariusz Woźniarski.

Następnie przedyskutowano korektę planu budżetu na 2021 r. oraz przedstawiono informacje bieżące i wolne wnioski.

Termin kolejnego posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zaplanowano po wypełnieniu ankiety przez Prezydium Zarządu Głównego.

Na tym posiedzenie zakończono.