Konsultacje publiczne: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne wraz z uzasadnieniem. Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii do projektu ustawy na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do  30 czerwca 2021 roku.